Serviceeftersyn

Arbejdstilsynet lovbefaler at løfte- og anhugningsgrej testes og kontrolleres af sagkyndige mindst en gang årligt.
 
Max Fodgaard garanterer at denne kontrol udføres ansvarligt og professionelt. Vi tester Deres løftegrej i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 – om anvendelse af tekniske hjælpemidler §8 og §14 samt Arbejdsmiljølovens §45.